امیر حسین شاهسون چهارشنبه 7 آذر 1397 11:48 ب.ظ نظرات ()
با دویدن میتوان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه بیشتر از دیگران عمر کرد.