امیر حسین شاهسون چهارشنبه 7 آذر 1397 11:50 ب.ظ نظرات ()
آیا میدانید در زمانی که دارید این مطلب را میخوانید،50000سلول از بدن شما مرده و 50000سلول دیگر جایگزین آن خواهد شد؟