امیر حسین شاهسون پنجشنبه 8 آذر 1397 01:47 ق.ظ نظرات ()
سوسک جالوت،قهرمان سنگین وزن دنیای حشرات است
وزن این سوسک با وزن یک موش هَمستر برابر است.