مجتبی کلامی پنجشنبه 8 آذر 1397 11:29 ق.ظ نظرات ()
در این جلسه می خواهیم دوتا از دستورات کاربردی Cmd یا همان داس را نام ببریم و طرز کار با انها را بگوییم:
Cd:
Cd address folder-1
Cd folder-2
Cd..-3
4-/Cd
Cls-5
1-با این دستور می توانید به ادرس پوشه مورد نظر خود بروید.
2-می توانید به فولدری که در درایو یا فولدری که درون ان هستید بروید.
3-با این دستور به پوشه قبلی بر می گردید.
4-با این دستور به ریشه درایو می روید.
5-با این دستور صفحه پاک می شود.