به نام خدا

C#-درس اول-جلسه2(آموزش ساخت یک برنامه ی ساده)

برای شروع آموزش هر زبان برنامه نویسی عموماً در ابتدا باید دستور echoیا همان printیا در زبان های دیگر را یاد بگیریم.

در ویژوال استودیو برای ساخت یک پروژه باید این مسیر را طی کنیم:
File>New project
سپس در پنجره ی ایجاد شده به دنبال شاخه ی #VisualC میگردیم و در زبانه ی باز شده گزینه ی Console Application را انتخاب میکنیم.در سمت راست از سربرگ Solution Explorerرا ویدا کرده و فایل Program.csرا اجرا میکنیم.در صفحه ی کد ادیتور مقدار ی کد داریم به‌ آنها کار نداریم و فقط در خط ۱۱ یا در ریشه ی ۳-۱مینویسیم:
;Console.WriteLine("Hello world")
با زدن کلید F5برنامه را دباگ کنید در اینجا صفحه ی مورد نظر سریع باز میشود و سریع بسته میشود برای این کار در جلسه های بعدی آموزش هایی داریم.