طبق تحقیقات روانشناسی ثابت شده که طبق فرایندی خاص در مغز افراد به کسانی که کمک می کنند علاقه مند می شوند.