مجتبی کلامی چهارشنبه 7 آذر 1397 04:18 ب.ظ نظرات ()
1-غزل خداحافظی خواندن
2-غسل می‌کنم غسل پشه، می‌خواد بشه می‌خواد نشه
3-زیر آب کسی را زدن
4-زیر پای کسی نشستن
5-زیر سیبیلی در کردن
6-زیر سرش بلند شده
.
.
.

7-مادر را ببین، دختر را بگیر
8-مادر زنت دوستت داره
9-مادر فولاد زره
10-مادر که نباشه باید با زن بابا ساخت
11-مار از پونه بدش می‌آید در لونه‌اش سبز می‌شود
12-مار در آستین پروراندن
13-مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد
14-ماست مالی کردن
15-ماست‌ها را کیسه کردن
16-شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند
17-شنونده باید عاقل باشه
18-شنیدن کی بود مانند دیدن
19-شورش را در آوردن
20-شهر فرنگه، از همه رنگه
21-شیرم را حرامت می‌کنم
22-شیرین بیا، شیرین برو
23-شیری یا روباه؟
24-شُل بدی سفت می‌خوری
25-شل کن سفت کن در آوردن