مجتبی کلامی جمعه 9 آذر 1397 04:03 ب.ظ نظرات ()

-کوچکترین ملکول،ملکول هیدروژن است که دارای دو پروتون و دو الکترون است.
-بزرگترین ملکول د.ان.آ است که دارای چهار ملیارد اتم است-(هرکدام از اتم ها تعدادی پروترون و نوترون و الکترون دارند)!!