سعید صمیمی شنبه 10 آذر 1397 07:05 ب.ظ نظرات ()
C#-جلسه ی اول-درس چهارم
در جلسه قیل دیدید که بعد از وارد شدن متنی از سوی کاربر متنی دیگر متن کاربر دوباره بازگو میشود.اما ما میخاهیم در این جلسه روی مقدار وارد شده تغییری انجام دهیم و دوباره خروجی بگیریم.
برای مثال:میتوانیم اعداد را جمع کنیم یا ضرب کنیم.یا اینکه کلمات وارد شده را تغییری در نوشته بدهیم.
کد برای جمع و ضرب:


Console.WriteLine("enter number 1:");
Int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("enter number 2:");
Int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Int c = a * b یا a + b;
Console.WriteLine(c);
Console.ReadKey();
توجه داشته باشید که این دستور ها را بعد از اولین دستور بنویسید.