تاثیر خوردن شکلات کاکائویی در درمان سرفه بیشتر از آب و عسل یا شربت سرفه است!

کاکائو خواص تسکین دهنده‌ای دارد که التهاب و سوزش راتسکین داده و سرفه را قطع میکند

فقط کافیه آن را آرام بمکید