خوردن آب سرد بعد از غذا، مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده‌اید را سفت و روند هضم غذا را کند می‌کند.

آب سرد مسبب گرفتگی رگهای قلب و بالا رفتن خطر سکته است.