مجتبی کلامی جمعه 16 آذر 1397 01:08 ب.ظ نظرات ()

۱-فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که می خواهی آنان با تو رفتار کنند

۲-یاری کردن ناتوان بهتر از صدقه است

۳-مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.