مجتبی کلامی جمعه 16 آذر 1397 01:12 ب.ظ نظرات ()

۱-دوستس با مردم نیمی از خردمندی است

۲-عقل موهبتی است الهی ولی ادب با کوشش و رنج حاصل می شود

۳-دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهل او